2019年11月
1
2
3
4
5
6 11:45~13:10Lenny★★★ 14:15~15:30Koharu★★ 15:35~16:50Koharu★★
7
8 17:00~18:15Koharu★★
9 09:30~11:30Shoko・WS
10 10:00~11:40kyoko★★★ 13:30~15:30Echo.WS
11 10:30~11:45Yumi☆ 12:30~13:45Rei★★
12 10:00~11:15Sachi★★☆ 11:45~13:00Rei★★ 14:30~16:10Tomoko★★
13 11:45~13:10Lenny★★★ 14:15~15:30Koharu★★ 15:35~16:50Koharu★★
14 08:45~10:00Rei★★★
16