2020年1月
1
2
3
4
5
6
7
8
9 11:15~12:30Rei★★★
10 10:45~12:00Ryota★★ 17:00~18:15Koharu★★
11
12
13
14
15 10:45~12:00Rei★★ 14:15~15:30Koharu★★ 15:35~16:50Koharu★★
16 11:15~12:30Rei★★★
17 10:45~12:00Ryota★★ 17:00~18:15Koharu★★
18
19
20
21
22 10:45~12:00Rei★★ 14:15~15:30Koharu★★ 15:35~16:50Koharu★★
23 11:15~12:30Rei★★★ 12:45~14:00Rei新★☆
24 10:45~12:00Ryota★★ 17:00~18:15Koharu★★
25 11:30~12:45Shiho新★★ 13:30~15:10Shiho★★★