2019年1月
1
2
3
4 10:00~11:00SHIZUCA ... 13:45~14:45TSUYOSHI... 15:00~16:00TSUYOSHI...
5
6
7 13:45~14:45TSUYOSHI... 15:00~16:00TSUYOSHI... 16:15~17:15TSUYOSHI...
8 10:00~11:00アンチエイジング
9 11:00~12:00冷え冷え改善 15:00~16:00YOKO PRI...
10 10:00~11:00YOKO PRI... 11:10~12:10YOKO PRI...
11 10:00~11:00SHIZUCA ... 13:45~14:45TSUYOSHI... 15:00~16:00TSUYOSHI...
12
13
14 10:00~11:00TSUYOSHI... 11:15~12:15TSUYOSHI... 12:30~13:30特別無料クラス
15 10:00~11:00アンチエイジング
16 10:00~11:00特別無料クラス 11:00~12:00冷え冷え改善 15:00~16:00YOKO PRI...
17 10:00~11:00YOKO PRI... 11:00~12:00MOTOKO P... 11:10~12:10YOKO PRI...
19